Korona-hysteriet

Av

Snørr, tørrhoste og feber er i ferd med å velte verdensøkonomien.