Kostnad og skyldspørsmål rundt dieselutslippet i Kamøyvær

45 dager har gått siden dieselutslippet i Kamøyvær. Fortsatt er en del uavklart.