Krever at Fylkesmannen trekker tilbake sin avgjørelse umiddelbart: - Oppleves som et statlig overgrep

Ordfører i Nordkapp kommune, Jan Olsen, har sendt brev til Fylkesmannen i Troms og Finnmark hvor han krever at avgjørelsen om utsettelse av iverksettelse av bygge- og deleforbudet på Nordkapphalvøya umiddelbart trekkes tilbake. - Vedtaket oppleves som et statlig overgrep mot en liten kommune som kjemper for innbyggernes råderett over egen utvikling skriver ordfører i brevet.