Krever rask avklaring: – Regelrytteri stopper viktige prosjekt

Fire store havneprosjekt som kan gi arbeid til mange i ei vanskelig tid, står i stampe på grunn av statlig vrangvilje om momskompensasjon.