Krever snarlig avklaring på finansiering av fiskerihavner

Av

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (AP), innstiller for fylkesrådet å ikke signere avtale om overtakelse av fiskerihavnene på gjeldende betingelser.