En utfordrende situasjon for hundeiere og jegere

Av

FeFo har full forståelse for at alvorlig sykdom blant hunder skaper bekymring.