Striden om Nordkapp- En trussel mot allemannsretten i Norge

Av

Det første monopolet utviklet en nødvendig infrastruktur på Nordkapp og tok seg betalt for dekning av utgiftene som båtskyss til land, bygging av sti til Nordkapp-platået, og i 1974 krevde man 5 kroner til dekning av servicetiltak og sikring av Nordkapp-platået. Og i hovedtrekk ble Friluftsloven fulgt til første del av 1990-årene skriver Knut Bjørn Lindkvist i denne kronikken.