Steinskulpturen «Is» skal flyttes: – Prosessen er i gang

Etter misnøye med plasseringen blir statuen flyttet noen meter.