Kvotemeldingen må utsettes

Av

Sametingsrådet ber Stortinget om å utsette behandlingen av stortingsmelding nr. 32 (2018-2019) - Et kvotesystem for økt verdiskapning til høsten 2020.