La asfalt på kommunal vei: Kommunen avslår å betale

Nordkapp Auto as har sitt verksted nede ved sjøen i Storbukt, i enden av en kommunal vei. Her var sjøen i ferd med å grave ut den kommunale veien som går ned til bedriften og veien i seg selv var i en sørgelig forfatning. Dermed tok Nordkapp Auto arbeidet med å utbedre veien i egne hender og søkte kommunen om refusjon for arbeidet som ble gjort.