I juni behandlet Sametinget en sak om immateriell kulturarv. Som vanlig var Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige med NSR. Sammen vedtok de at «Samisk individuell og kollektiv kultur, så som estetiske elementer, musikk, språk, fortellertradisjon, historie og andre tradisjonelle kulturelle framføringer, er eiendom som tilhører samene».

Videre het det at man vil …«Fremme rettigheter rundt eierskap av immateriell kulturarv». Senterpartiets Tor Mikkola skriver også i en kronikk at det må dokumenters og skrives ned regler for hvordan all mulig samisk kultur utøves.

Selvfølgelig skal vi ta vare på vår samiske kulturarv og behandle kultur med respekt. Men samer kan ikke eie formen på en skotupp, en kombinasjon av farger eller vandrehistorier som har eksistert i generasjoner, både blant nordmenn, samer, kvener og andre.

Det samiske kulturen må være fri. Hvilken farge man velger å ha på kofta si, må være opp til en sjøl – og om noen utenforstående ønsker å bruke kofta, så kan vi ikke vedta ved lov at dette er forbudt. Sang, musikk, joik og symboler – hvis de ikke er fri, vil de heller ikke utvikle seg. Vi samer kan ikke sette våre egne snevre rammer for en kunst og kultur. Har vi tråkket på andre kulturer når vi har gått i parkas, poncho eller mokasiner? Selvsagt ikke. Jeg mener dette er en del av vårt levende samfunn.

AP, SP og NSR vil beskytte den samiske kulturen fra alt og alle. Men sjøl har vi alltid, om vi skal bruke deres egen retorikk, stjålet fra alt og alle. Søljer og sølvpynt er ikke utpreget samisk tradisjon, og ullklede og tøy til kofte er det lenge siden vi har laget sjøl. For ikke å snakke om silkesjalene. De som er kjøpt inn i fra Østen. Like til gamle gamle arabiske duker pynter vi oss med, kunne NRK Sápmi nylig fortelle. Skal vi enda begynne å beskytte dette som vår eget, så er ironien fullkommen.

Kulturen må være fri! Vi trenger ikke koftepoliti, joikepoliti eller lover som skal forby andre enn oss selv å bruke alt det vi ser, hører, lærer og forstår av vår egen og andres kultur. Da stopper vi opp, og kulturen stivner. Vi samer vil ikke sitte på utstilling, men leve våre vanlige, moderne liv, være del av den samiske kulturen på nøyaktig den måten som passer oss best. Bruker vi sjøl våre klær og tradisjoner, lever kulturen videre. Og nettopp fordi vi stjeler litt her og der, er samisk håndverk fortsatt levende.

Forsøk på kulturknebling er ikke nytt. Solsymbolet en samisk bedrift forsøkte å privatisere, er et eksempel på det. Det var ikke Sametinget som tok den kampen, selv om de later som. Lone Beate Ebeltoft fra Tromsø, kjempet helt på egenhånd, og for egen økonomisk risiko en kamp for å få det samiske solsymbolet fri. Fordi sola tilhører alle – sola er et viktig og hellig symbol i svært, svært mange kulturer. Nettopp for at vi alle skal kunne bruke det, og fordi ingen skal kunne lukke et symbol bak lås og slå. Hun er for øvrig på Nordkalottfolkets liste til sametingsvalget.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Norske samers riksforbund må gjerne låse og lukke døra bak seg, og leve i sin egen lille kulturboble hvor de hevder samer er offer for alle mulige kultur-ran. Men de kan jo legge all påvirkning utenfra på utsiden, og se hvor mye som da er igjen av den samiske kulturen. Kulturutveksling, og å blande kulturuttrykk, er en del av alle kulturer.

Under årets sametingsvalg er en stemme til Senterpartiet og Arbeiderpartiet en stemme til fortsatt makt for NSR og en politikk hvor samer og vanlige folk ikke får utvikle kulturen fritt. Trekløveret har i fire år stemt sammen i omtrent alle viktige saker.

Nordkalottfolket vil beskytte kulturen der det trengs, og skape og utvikle arbeidsplasser basert på vår fantastiske natur og kultur.