Lebesby scorer høyt på pleie, omsorg og økonomi, men gjør det dårlig på helse

Lebesby raser opp 170 plasser på kommunebarometeret for pleie og omsorg. Samtidig faller de 104 plasser innen helse.