Skal gjennomføre 75 tiltak for å være bedre rustet i kriser

Risiko- og sårbarhetsanalysen gir Lebesby kommune en liste med 75 tiltak som skal gjennomføres.