Vil legge ned skolen

Rådmannen anbefaler at kommunestyret legger ned Veidnes skole fra og med 1. august i år. Arbeidet med å omplassere de to ansatte er allerede i gang.