Gå til sidens hovedinnhold

Leger i streik – og kommunenes plutselige bekymring

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(iFinnmark)

KS (Kommunesektorens Organisasjon) sier de forstår at leger i distrikt jobber for mange timer per uke, men etterlyser løsninger som ikke omfattes av tariffavtaler. De ønsker bare utredninger materialisert i en papirbunke, mens bjelken som bærer legetjenester i småkommuner står i brann.

Denne streiken kunne vært unngått, og leger som har bøyd av for arbeidsbelastningen og manglende fritid, kunne fortsatt ha vært på «nevner-plass» i småkommunene. Mange lengter tilbake til det de skisserer som verdens beste jobb – meningsfull og utfordrende.

Antall vakttimer i telleren er konstant. Skal man gjøre noe med sluttsummen må det flere leger inn i nevneren.

6800 timer årlig legevaktberedskap for akutte tilstander, og for nødvendig helsehjelp som ikke kan vente til neste dag, fordeles på altfor få leger – på toppen av en full arbeidsuke.

Avtalen Legeforeningen har med KS inneholder bør-normer for legevakt. Men KS viser i praksis at et «bør» i en avtale veier like lite som en rypefjær, mens «skal og må» er det som veier tungt som en klamp om foten til KS. Derfor er det ingen «skal og må» i avtalen – og leger er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og kan i praksis ende opp med et ubegrensa antall døgn i vakt.

Hadde den enkelte kommune hatt et noe bedre estimat på hva som er bærekraftig porsjonering når de serverer vaktdøgn til legene så hadde «ting» vært litt mer på plass.

På sendinga NRK Finnmarksnytt kunne vi ettermiddagen 28.10.20 høre legen i Hasvik, Maya Lund, fortelle om sin arbeidsbelastning. At at hun i ett strekk, som eneste lege til stede i kommunen, på det meste hadde gått 16 døgn sammenhengende vakt. Samtidig hadde hun i tillegg fylt alle legefunksjonene på dagtid i kommunen. Dessverre inneharhun ikke rekorden der i denne utfordrende øvelsen; alene lege med 1-delt vakt.

En forsvarlig legevakttjeneste er kommunens ansvar!

I sendinga fikk vi også høre ordfører i Hasvik sin kommentar til legestreiken og hennes store bekymring for det varsla streikeuttaket.

Liv og helse sto på spill! Det hele ble uforsvarlig – for tenk på befolkninga, på at én lege skulle stå i, og med, alt.

Hun mante til ansvarlighet hos Legeforeningen når de senere samme dag skulle behandle dispensasjonssøknaden på legen i Hasvik som var tatt ut i streik.

Bekymringa for streikens konsekvenser for Hasvik var stor – og ordføreren la ikke skjul på at hun så svært alvorlig på situasjonen, og at hun håpet og trodde at legeforeningen ville komme til å innvilge dispensasjonssøknaden.

Det ble ikke nevnt et bekymringens ord om forsvarligheten utenom streiken.

Hvor er bekymringa stuet vekk når Maya eller kollega regelmessig er alene lege i Hasvik?

Hvor er bekymringa for at slitne leger ikke er best når det gjelder som mest for pasientene?

På NRK Nordnytt ble så Presidenten i Den norske legeforening intervjuet – og hun kunne bekrefte at Hasvik sin dispensasjonssøknad var innvilget.

Maya vil altså ikke likevel bli tatt ut i streik, men Legeforeningen er i streik for nettopp Maya – og for pasientene i Hasvik som fortjener en uthvilt og opplagt lege!

Kommentarer til denne saken