Har fått tillatelse til 207 nye LNG-omlastinger i Nordkapp kommune

Tschudi Arctic Transit AS (TAT) har søkt om endret tillatelse for LNG-omlasting i Nordkapp. Ved forrige runde var det godkjent 140 omlastinger av LNG, nå søker TAT om totalt 207 omlastinger i Nordkapp. Denne søknaden er godkjent av Miljødirektoratet og dermed ligger det meste til rette for en ny runde med LNG-omlastinger i Nordkapp.