- Dette er negativt for næringslivet

Stig Hansen er næringssjef i Nordkappregionen Næringshage. Han peker på de store ringvirkningene som LNG omlastingen har gitt for Nordkappsamfunnet og mener det er negativt hvis de nå har bestemt seg for å avslutte omlastingene på Sarnesfjorden.

Artikkeltags