Fagforbundet Båtsfjord mener Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet må bestå og videreutvikles i fleksibilitet og tilbud.

LOSA tilbyr en fagskolering der ungdommer kommer fra, noe som er svært viktig i disse tider med befolkningsnedgang og når mange Finnmarkskommuner sliter med å holde på både ungdommen og fagfolk.

Lokalt utdanner man blant annet en rekke helsefagarbeider, elektrikere og fiskere, som er med å utvikle framtidens samfunn. Stabil bosetning får vi av å satse på våre egne ungdommer.

Å kan arbeidslivet selv være med på å sette fokus på hvilke fagfolk vi trenger og samtidig gi disse trygge opplæringsvilkår og sikre lærlingeplasser så er det en situasjon der både ungdommene og lokalmiljøene vinner.

Politisk og faglig nivå regionalt og nasjonalt må arbeide for at slike løsninger kommer dit folk bor og der andre utdanningstilbud er fraværende.

Vedtatt på Årsmøte i Fagforbundet Båtsfjord 16. februar 2022.

Ståle A. Olsen

Leder