- Som kjent så åpner EU og Norge opp på grensene 15. juli. Ikke for alle men betydelig flere enn vi har hatt til nå.

- I den forstand er det viktig å påpeke at det fremdeles er vår adferd og våre tiltak med spritstasjoner, håndvask og hosting i albue som begrenser koronasmitte, minner sektorlederen om.

- Dette er noe som de tilreisende har holdt på med like lenge som oss i andre land og de er like gode på dette som oss.

- Det viktige her er at vi ikke slutter med dette nå. Det er alles ansvar å si ifra om man oppdager ukritisk adferd. Det er viktig å unnlate å delta på ukritisk adferd om man ser dette.

- Unngå store og tette sammenkomster og si ifra med et vennlig smil om det er tomt for sprit eller såpe på uteplasser og andre offentlige bygg.

Ikke bedre kapasitet

- Nordkapp kommune har langt ifra noe bedre kapasitet nå i disse sommermånedene så vi ønsker å unngå et smitteutbrudd i vår kommune. Dette avhenger av alles adferd og at vi er snille og greie mot hverandre, sier Ronny Holm og fortsetter:

- Samarbeid og et ønske om å bli gode på denne smittebegrensningen er viktig. Det er like mye vår oppgave som det er turistene. Ta godt imot alle som dere treffer, fortsett det gode arbeidet og ha en fortsatt god sommer.