Må kjempe mot næringsfiendtlig politikk midt i krisen

Av

- Flertallet i kommunestyret i Nordkapp kommune, ledet av ordfører Jan Olsen og varaordfører Tor Mikkola valgte å ikke gi Scandic løyve etter friluftsloven. Den politiske ledelsen gjør med andre ord alt de kan for å motarbeide reiselivet i regionen, midt i den verste krisen bedriftene har opplevd.