Her vil de skape en ny bedrift- av vann!

Asplan Viak As har sendt søknad til Nordkapp kommune på vegne av Nordkapp Vann AS om dispensasjon for uttak av drikkevann fra Bærvika i 10 år.