Rapport om rasutsatte områder: – Ja, det her var dyster lesing

Rådmannen skal levere en fremdriftsplan for rassikring innen utgangen av 2019.