Nå er reinflyttingen startet og man oppfordrer til å ta hensyn

Det foregår akkurat nå reinflytting fra sommerbeite til vinterbeite, og reineierne på Magerøya oppfordrer turgåere til å ta hensyn til dette.