Make Nordkapp Great Again

Om Nordkapp som reisemål skal klare å hevde seg mot andre destinasjoner i en stadig tøffere konkurranse om gjestene, er det mye som kan og må gjøres, ifølge Visit Nordkapp.