Nordkapp kommune har for tiden stor pågang av innbyggere som ønsker å tilby hjelp. Dette er positivt og viser at befolkningen har hjertevarme og er klar for å ta imot Ukrainere på flukt skriver fungerende ordfører i Nordkapp, Tor Mikkola (SP) i en epost til Finnmarksposten.

Mange tilbyr klær og annet utstyr, andre tilbyr boliger og leiligheter.

- Jeg anbefaler alle å vente litt, kommunen kan ikke nå ta mot utstyr og vi trenger foreløpig ikke boliger. Når det gjelder klær og utstyr, kan det hende det blir behov for dette når flyktningene kommer, men vi vet ennå ikke hva de har behov for, sier Mikkola.

- Dette vil vi vite når de er kommet hit. Kommunen er i kontakt med frivilligsentralen, og når vi vet hva det blir behov for, vil vi gå ut med informasjon om hva som trengs og hvor det kan leveres. Vi vil også annonsere hvis vi har behov for boliger.

Gi til hjelpeorganisasjonene

Når det gjelder innsamling av klær og utstyr for å sende til Ukraina eller flyktningeleirene, er dette ikke anbefalt. Slike innsamlinger krever mye ressurser og er kostnadskrevende. Derfor er det best å gi penger til hjelpeorganisasjoner, så de kan handle inn det som trengs og gi den hjelpen som trengs i områdene der.

- Det er også mange som ønsker å donere penger direkte til kommunen. Nordkapp kommune tar ikke mot penger til innsamling. Vi anbefaler å gi direkte til hjelpeorganisasjoner eller til felles innsamling på vips til 2170, der pengene blir fordelt på flere organisasjoner.

- Kommunen jobber nå hardt for å få på plass alt som skal til for å ta imot flyktningene på en god måte, derfor er det viktig at våre innbyggere venter med å tilby klær og annet, til vi etterspør dette. Dette for å slippe å bruke mye tid som ellers kunne vært brukt til annet viktig arbeid avslutter fungerende ordfører i Nordkapp kommune, Tor Mikkola.