Lokallaget av HLF i Nordkapp kommune har fått opplyst at vedkommende person som hittil har vært kommunens hørselskontakt har sluttet i jobben.

Per i dag er det visstnok ingen som innehar denne funksjonen.

Dersom dette er rett vil vi på det sterkeste anmode Nordkapp kommune om snarest å finne en ordning slik at denne lovpålagte stillingen blir besatt umiddelbart.

Vi kan gjennom HLFs «likepersons-ordningen», som er et frivillig arbeid HLF driver i kommunen, konstatere at mange med hørselsutfordringer går glipp av et lovpålagt tilbud som ytes av hørselskontakten. Noe som helt klart svekker den enkeltes livskvalitet. Slik kan vi ikke ha det i Nordkapp.

I tillegg er hørselskontakten også den som formidler kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen (i Lakselv) hvor det lånes ut hørselshjelpemidler til de som har behov. Dette er utstyr som hjelper den enkelte i hverdagen, og kan være alt fra samtaleforsterkere, tv-streamere, ulike bordmikrofoner til bruk i så vel sosiale sammenheng som i offentlige møter, og mye annet som avhjelper hverdagen til de som har hørselsutfordringer. Alt dette koordineres via kommunens hørselskontakt.

HLF Nordkapp anmoder derfor kommunen på det sterkeste å få besatt stillingen og gjøre dette kjent i lokalmiljøet slik at de som har behov for nødvendig hjelp skal få denne.

HLF Nordkapp har også ressurser som i denne sammenheng vil være nyttig å samarbeide med, og vi er klare til å utvikle et samarbeid med hørselskontakten, slik vi hadde startet på før den som sist var i stillingen sluttet.