Årets markering av den internasjonale kvinnedagen er et samarbeid mellom Nordkapp SV og Nordkapp Arbeiderparti. Alle som ønsker å delta på markeringen er velkommen på Corner klokken 19.

- Ordfører Trudy Engen skal holde tale og vi har fått med oss Lill Karin Sanna som skal fortelle om sitt yrkesaktive liv i Forsvaret. Vi har også fått med oss Anastasia Kuzhym som selv er fra Ukraina. Hun vil fortelle om situasjonen for barn og kvinner i Ukraina. Dette er alle veldig gode innlegg, sier Ingrid Thomassen i Nordkapp Arbeiderparti.

Det vil også bli quiz og åpen mikrofon under markeringen.

- Her vil alle som ønsker det, få mulighet til å si noe.

En viktig dag

- Det er fortsatt viktig å markere denne dagen. Selv om man på mange områder er kommet langt i likestilling, er det fortsatt mange områder igjen å ta tak i. Det er fortsatt ujevne maktforhold mellom kvinner og menn, selv om vi i Norge fører en kjønnsnøytral politikk så slår dette ujevnt ut på grunn av samfunnsforskjeller.

- Vold mot kvinner og et helsesystem som er basert på menns helse er også ting som man må kjempe for å rettet opp i. Det er forsket for lite på kvinner og helse i forhold til menn og helse, og man vet for eksempel veldig lite om kvinnehjertet og hjerteinfarkt hos kvinner. Man har også typiske kvinneyrker med deltidsstillinger som gjør det vanskelig å få en stabil lønn og lån fordi man bare har deltidsstilling, sier Thomassen.

- Det er enda mye å kjempe for og vi håper at det kommer mange på markeringen på onsdag.