Jeg var ingen storreder.

Jeg er ingen kvotebaron, men jeg er medeier i alt jeg ikke eier.

Høvedsmannen står ikke lenger i rorhus, nei han sitter trygt i banken.

Til dere som ennå ikke har noe å si- ta et bedre tak i banken.