FeFo bør ikke svikte Nordkapps befolkning

Av

Det mest kritikkverdige fra FeFo’s side, er at de tidligere har gitt uttrykk for at de er i «felles front» med kommunen, noe de åpenbart ikke er hvis de gjør kommunens mål for Nordkapp-platået betraktelig mer kostbart skriver Knut Bjørn Lindkvist i dette debattinnlegget.