For et styringsparti er det helt uaktuelt å opptre som opposisjon til rådmannen

Av

Politiske beslutningsprosesser i Nordkapp Arbeiderparti.