Tøft for kirka

Av

Rådmannens budsjettforslag får som vanlig juling i flere leire. For kirka tegnes det et dramatisk bilde av konsekvensene dersom forslaget blir vedtatt.