Gå til sidens hovedinnhold

Mer foredling av fisk!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ikke miljømessig bærekraftig at fisk fanget i norske farvann sendes til Asia for å foredles og tilbake til Europa for salg. Denne praksisen har også ført til tap av mange arbeidsplasser i kyst-Norge. Derfor vil Partiet Sentrum arbeide for å endre dette. Vi foreslår bl.a. disse tre virkemidlene:

For det første må det lages regler for å ivareta intensjonen med tildeling av trålkonsesjoner med binding; nemlig å sikre helårig drift ved landanlegg gjennom leveranser av fersk fisk. Tilbudsplikten, som opprinnelig var en leveringsplikt, har langt ifra oppfylt intensjonen. Derfor må reglene endres. Om nødvendig må konsesjoner som ikke oppfyller intensjonene, inndras og tildeles fartøy som leverer fersk fisk til landanleggene.

For det andre bør det utredes en ressursrente som legges på eksport av frossent råstoff. Dette kan bidra til at mer fersk fisk landes i Norge, og styrke lønnsomheten til foredlingsanlegg på land.

For det tredje vil Sentrum sette av 1% av oljefondet til et innenlands investeringsfond slik at vi kan få fart på den grønne omstillingen. Dette kan bidra til omstilling også innenfor fiskeriene; mer bærekraftige fangstmetoder og lavere utslipp fra fartøy og fiskeindustri.