Merforbruk på 1.3 millioner i Nordkapp kommune

Den økonomiske statusen for 2. tertial for Nordkapp kommune skal legges frem for Formannskapet neste mandag. Denne viser et merforbruk på tett opp mot 1.3 millioner.