Gå til sidens hovedinnhold

Millioner til trafikksikkerhetsmidler

Trafikksikkerhetsutvalget til Troms og Finnmark fylkeskommune ser etter gode prosjekter og tiltak for å bedre sikkerheten langs vegene.

Pressemelding

I perioden 2009 til 2018 ble 107 mennesker drept og 2467 mennesker skadet i trafikken i Troms og Finnmark. En av oppgavene til Troms og Finnmark fylkeskommune er å koordinere og organisere trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

For å løse denne oppgaven har fylket konstituert ett eget utvalg – Troms og Finnmark trafikksikkerhetsutvalg (TFTU). Utvalget har tre faste medlemmer. Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (AP) er leder, Fred Johnsen (SP) og Line Fusdahl (H) er medlemmer. Flere av de største trafikksikkerhetsaktørene i fylket som blant annet Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet inviteres inn i utvalget som konsultative medlemmer.

Forutsigbar søknadsprosess

Utvalget hadde sitt første møte 24. juni. En av saken som ble behandlet var ordningen med søkbare trafikksikkerhetsmidler. Tidligere har både Troms og Finnmark fylker hatt denne ordningen, men praksis og rutiner rundt disse midlene har vært ulik i de to fylkene. Bakgrunnen for at vi har behandlet denne saken er at vi ønsker en effektiv, forutsigbar, lik og rettferdig behandling av søknadene som kommer inn til oss, sier utvalgslederen Kristina Hansen.

– I den nye instruksen vi har utarbeidet legger vi opp til at det skal søkes elektronisk på eget søknadskjema innen 15. november. Det er 39 kommuner i fylket så vi trenger tid på å gå gjennom og kvalitetssikre alle søknadene. Vi har derfor satt en svarfrist til søker innen utgangen av februar, sier hun.

Ulike typer prosjekter

Man kan søkes på fire ulike typer prosjekter, sier Hansen.

– Det vi erfaringsmessig får flest søknader på, er fysiske trafikksikkerhetstiltak langs fylkeskommunale eller kommunale veier. Vi får også en del søknader om holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid, og søknader om midler til planlegging av trafikksikkerhetstiltak. Det nye i instruksen er at vi også åpner for å søke om midler til pilotprosjekter som søker løsninger på lokale trafikksikkerhetsutfordringer. Det er mange som har gode ideer ute i kommunene og dette kan være en mulighet til å prøve ut nye tiltak eller nye metoder å løse lokale problemer på, sier Hansen.

Det vil bli sendt ut informasjon om trafikksikkerhetsmidler til alle kommunene i fylket etter ferien.