Gå til sidens hovedinnhold

Muligheter for næringslivet når utfordringene står i kø

Nordkappregionen Næringshage skal være en aktiv samarbeidspartner for næringslivet i både gode og dårlige tider. I løpet av høsten har næringshagen i samarbeid med HHI og Visit Nordkapp hatt flere mindre seminarer med søkelys på hvordan næringslivet kan komme seg gjennom kriser. skriver de i en pressmelding.

- Det er krevende å stå i stormen, og akkurat i slike tøffe perioder har næringshagene en viktig rolle med å gi næringslivet faglig støtte og tilgang til praktiske verktøy, forteller Stig Hansen, daglig leder i Nordkapp Næringshage.

I samarbeid med Handelshøyskolen BI inviterer Nordkapp Næringshage næringslivet til faglig påfyll, med et praktisk fokus på hvordan en kan komme seg gjennom krisen.

- I enhver krise kommer det noe positivt ut. Det ser vi kanskje ikke nå, men det skapes også både nye ideer og nye arbeidsplasser gjennom krisen. Uttalelsen kommer fra statsråd Jan Tore Sanner.

Det er ikke så vanskelig å forstå at å det kan være krevende å oppdage muligheter når fakturabunken vokser og nattesøvnen er svært dårlig, spesielt om en står alene om å håndtere utfordringene, men påstanden er at enhver krise også skaper muligheter.

- Verden blir for mange virksomheter med stor sannsynlighet ikke den samme etter krisen, fremtidens vinnere er derfor trolig de som kommer seg igjennom den vanskelige perioden og ikke minst innehar den kompetansen som vil kreves for å tilpasse seg de nye mulighetene, sier Hansen.

Krisetider

Nå er tiden inne for å legge fra seg tankene om at dette er utfordringer som kun skal belastes egne skuldre. Det må ikke være forbundet med skam å slite økonomisk, det er mer normalt enn mange tror. De fleste kriser skjer av utenforstående faktorer og pandemien er et godt eksempel på det.

- Jeg har selv opplevd kriser, jeg har gått konkurs og jeg har reist meg opp fra asken. Jeg er ikke stolt av å ha gått konkurs, men jeg er heller ikke skamfull. Disse egenopplevde erfaringene sammen med min faglige bakgrunn vil jeg tro er til nytte for de mange som nå opplever å stå midt i krisen, sier Ketil Hveding som er kursansvarlig på vegne av BI.

- For de som stiller opp med sin kompetanse så kan det være et personlig stimuli og en arena for læring som gir en god følelse av å ha gjort noe som vil bety som utrolig mye for enkeltpersoner, for ansatte, for næringslivet og i sum egentlig for hele samfunnet. Som Hveding sier, «Det er nå heltene blir avdekket».

Kurset arrangeres den 11. november i Nordkappregionen Næringshages lokaler i Honningsvåg.