Gå til sidens hovedinnhold

Én namsfogd i Finnmark

Fra 2. november har den nyetablerte Namsfogden i Finnmark ansvaret for alle namssaker i Finnmark. Det betyr at oppgavene til de tidligere namsmennene i Finnmark nå er samlet i én felles namsmyndighet. Det skriver politiet.no

Namsfogden har dermed ansvar for hele den sivile rettspleien i Finnmark, som omfatter tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og forliksråd.

- Vi vil fortsatt være tilgjengelige for folk på de samme stedene som før i Finnmark, forklarer politimester Ellen Katrine Hætta.

- Det nye med et felles namsdistrikt er at medarbeiderne nå får mulighet til å hjelpe hverandre med sakene på tvers av hele distriktet skriver politiet på sin egen nettside politiet.no

- Vi får utnyttet kapasiteten bedre med tanke på raskere saksbehandling og lik kvalitet, noe som kommer brukerne våre til gode. Det betyr mye for samfunnet og den enkelte, som ofte er i en vanskelig livssituasjon.

All post til felles postmottak

All post til namsmannen skal fra nå av sendes til felles postmottak for registrering, før den fordeles til saksbehandlere over hele distriktet.

Den nye adressen til Namsfogden i Finnmark er i Kirkenes og ved å gå inn på politiet.no kan man også finne kontaktinformasjon og telefontider.