I vår kommune opplever vi mye smitte for tiden, og smittetallene bare fortsetter å stige. Det virker uoversiktlig, kaotisk og skremmende for de fleste av oss, da vi er blitt vant til at myndighetene iverksetter strenge forskrifter for å hindre smitte, og det skjer ikke nå.

Nå må vi forholde oss til at det er smitte i kommunen, og at det kommer til å vare en stund. De nasjonale smitteforskriftene legger ikke opp til at samfunnet skal stenge ned ved et smitteutbrudd. De fleste av oss er nå vaksinert og skal være beskyttet, slik at selv om vi har et utbrudd er det få som blir alvorlig syk. Barn som ikke er vaksinert blir normalt ikke alvorlig syk, og har et immunforsvar som takler viruset godt. De som er fullvaksinert skal tåle å bli smittet uten å bli alvorlig syk, og de som er i utsatte grupper er ekstra vaksinert, slik at de også er ekstra beskyttet. Vi er så godt forberedt som vi kan bli.

Selv om vi er godt beskyttet så må vi allikevel passe godt på at smittetrykket ikke blir for stort.

Det som er viktigst nå, er at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi får for mange alvorlig syke på en gang, slik at vi ikke klarer å hjelpe de. Det er også viktig å skjerme helsepersonell og personer i andre livsviktige funksjoner, slik at vi får viktig hjelp når vi trenger det.

Nå må vi alle ta ansvar, vi må redusere smitten rundt oss. Dette gjelder på arbeidsplassene, på skole og i barnehage, i butikker og på offentlige områder. Vi trenger å ha ansatte på jobb i skoler, barnehager, på apotek og ikke minst i dagligvarebutikken. Det er derfor viktig å la være å gå ut blant folk, og ta test hvis man har symptomer, slik at man er sikker på at man ikke smitter andre. Det er viktig å holde avstand til hverandre, spesielt til de ansatte der man ferdes. Bruk gjerne munnbind og ha sprit i lomma, når du skal hente barnet i barnehagen, eller skal å handle på butikken. Har man symptomer og er usikker på om man er smittet, få heller andre å dra ut i nødvendige æren. Har man positiv test og er smittet, skal man være i isolasjon og følge reglene som er på kommunens hjemmeside, der man også er forpliktet til selv å varsle sine nærkontakter.

Begrens antall personer du har kontakt med, tenk over hvordan du selv kan hindre smittespredning og vis hensyn til de som jobber med tjenesteyting.

Nå kommer mørketid, gode filmer på tv, julelys på husene, nordlys og måneskinn ute. Ta vare på deg selv og andre, gå turer ute, kos deg hjemme med familie og kos deg med begrenset omgangskrets med venner.

Det hjelper ikke å bekymre seg, det hjelper å ta koronahensyn