Gå til sidens hovedinnhold

Nå er laget oppe og går igjen

HLF Nordkapp (Hørselshemmedes Landsforbund) har hatt reorganiseringsmøte. Her ble det valgt nytt styre.

Møtet ble avholdt på Scandic Bryggen Hotell og fylkesleder Alf Bjørn var den som ønsket velkommen til de 11 fremmøtte.

Etter åpning ble ordet gitt til Bernt-Aksel Jensen som gjennomgikk et foredrag om HLF som organisasjon, verdier, satsingsområder og organisering. Foredraget er laget av HLF sentralt og brukes av på informasjonsmøter står det i referatet fra møtet.

Etter foredraget ble det en pause med litt bevertning.

Deretter ble filmen «Hørsel hele livet» vist og hvor alle deltakere var tilstede.

Enige om reorganisering

På møtet ble det enighet om å reorganisere HLF Nordkapp.

Møtet ble enig om å etablere et interimsstyre som skal jobbe fram til at et ordinært årsmøte kan avholdes på nyåret i henhold til HLFs vedtekter.

Følgende personer ble enstemmig valgt til et interimsstyre:

  • Bernt-Aksel Jensen
  • Sirpa Lusminki Jensen
  • Jarl Tuv
  • Åshild Ravlo


Interimsstyret kan knytte til seg personer etter behov i forbindelse reorganiseringa og forberedelser til årsmøtet i 2021.

Styret sjekker med Sparebanken Nord Norge om kontoen som HLF Nordkapp hadde om hvordan den kan aktiveres til dagens reorganiserte lokallag.

Styret holder kontakt med fylkesleder/-styret om videre organisering av laget i Nordkapp avslutter referent Bernt Aksel Jensen møtereferatet.