Gå til sidens hovedinnhold

Når en gladsak brukes til å skape uhygge

Det har vært mye aggressivitet og mange usaklige påstander etter formannskapets tildeling av tilskudd finansiert av Kommunal- og regionaldepartementets kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond.

Pressemelding

Det er skapt et inntrykk av at midlene var forbeholdt bedrifter direkte rammet av Covid-19. Slik er det altså ikke.

Midlene er øremerket kommunens næringsfond og det følger ingen særskilte unntak fra lover og regler med midlene. At vi bestemte å raskt tildele midlene i et ekstraordinært møte, kan ha forsterket det feilaktige inntrykket. I ettertid kan man se at det hadde vært best å la midlene tildeles etter næringsfondets fastsatte søknadsfrist.

Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører og støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte.

Det som er en gladsak, har dessverre blitt brukt til å skape uhygge. Uansett, så kan vi etter behandlingen oppsummere:

- Alle søknader som oppfylte kriteriene etter lov og forskrifter fikk tilskudd som omsøkt eller maksimalt etter retningslinjene kommunens næringsfond.

- Det ble gitt 21 tilsagn.

- 14 søknader fra reiselivsbedrifter fikk tildelt tilsammen kr 1.460.050,- av disse var det to nyetableringer.

- 5 tilsagn på til sammen kr 446.750,- gikk til utviklingsprosjekter som vil stimulere til økte besøkstall og aktiviteter i kommunen.

- 2 tilsagn med til sammen kr 211.700,- gikk til nyetableringer i andre bransjer.

- 90% av tildelingen gikk til reiselivsnæringa og prosjekter som vil gi økte besøkstall tilsammen kr 1.927.250,-

Ved å følge kommunens egne retningslinjer for beløpsgrenser fikk vi en rettferdig og forutsigbar tildeling. Dette innebar at:

- 8 søknader fikk større tilsagn enn kommunedirektørens innstilling

- 5 søknader fikk tilsagn hvor kommunaldirektørens hadde innstilt på avslag.

Etter tildelingsrunden var ferdig, så gjensto det kr 211.050,- som overføres neste søknadsrunde. Midler til overs motbeviser alle påstander om at en tildeling har gått på bekostning av andre.

Det ytres sterkt på sosiale medier at tildelingene «er penger ut av vinduet». For å berolige de skeptiske, vil jeg opplyse om at bortsett fra muligheten til å gi 15% i oppstarten av et prosjekt, så tillater ikke regelverket utbetaling før prosjektene er gjennomført, rapportert og godkjent ferdigstilt. Ubrukte midler blir liggende i næringsfondet og tildeles ved senere søknadsrunder.

Når det gjelder Birdsafari som mange er opptatt av, så ser ordfører etter andre muligheter til å avhjelpe situasjonen for denne bedriften. Ordfører er også kjent med at det fins flere bedrifter i kommunen som også er i en svært vanskelig situasjon.

Hadde klassing av fartøy vært en investering og ikke en driftskostnad, så ville formannskapet allikevel vært bundet retningslinjenes begrensing på maks tilskudd kr 200.000,-

Det er derfor beklagelig at det fra administrasjonen ble skapt forventninger om tilskudd i strid med regelverket for offentlig støtte og med beløp langt ut over kommunestyrets enstemmig vedtatte retningslinjer. Kommunen har dessverre ikke mulighet til å gi tilskudd til drift eller løpende utgifter som det her var søkt om.

Ordfører er forøvrig helt på linje med de som mener at regjeringens tiltak for kompensasjon for inntektstap er utilstrekkelig og oppfordrer herved alle lokalpartier til å legge press på sine sentrale politikere for å få bedret dette. Her har vi alle et ansvar, og det forventes at Nordkapp Høyre som tilhører et regjeringsparti tar oppfordringen på største alvor.