- Nordkapp er en regional merkevarebygger og næringslivet her har alle fortrinn

Artikkelen er over 1 år gammel

Kristen Albert Ellingsen inviterer i samarbeid med Nordkappregionen Næringshage, næringslivet i Nordkapp til det han ønsker å kalle for en work shop. - Det lokale næringslivet i Nordkapp har alle forutsetninger for å lykkes, sier han.