Lukket møte for å behandle søknader: – Jeg syns en diskusjon rundt dette er på sin plass

Formannskapsmøtet ble lukket da søknader til kommunalt næringsfond skulle behandles.