Med Mykolas og Mikaela på laget, skal Hans Paul styre Scandic på Magerøya

Etter 13 år i direktørjobben har Asbjørn Haldorsen pensjonert seg og flyttet til Sverige. Hans Paul Hansen overtar som Scandic-direktør på Magerøya.