Naturressurser og utvikling

Av

Ei interessant utfordring her i nord er at så mye av naturressursene har status som felleseiendom skriver Ragnar Elias Nilsen, Professor Emeritus, ved HSL fakultet, UiT – Norges arktiske universitet.