Nedstemte forslaget om penger til riving av Internatet

Internatet Solvang på Sarnes

Internatet Solvang på Sarnes

Under dagens kommunestyremøte kom det tre tilleggsforslag til økonomiplanen til Nordkapp kommune.

DEL

Nordkapp AP kom med følgende forslag til Nordkapp kommunes økonomiplan:

Det settes av tre millioner til riving av Internatet Solvang på Sarnes

Det settes av 150 tusen kroner til Sherpatrapp

Det settes av 500 tusen til uteområder ved barnehager.

Disse tilleggsforslagene ble nedstemt.

Artikkeltags