Gå til sidens hovedinnhold

Nettskolene i Troms og Finnmark tilbyr eksamensforberedende kurs høsten 2021.

Mangler du fag for å bestått opplæringsløpet, da kan dette være et utmerket tilbud for deg.

Tilbudet gjelder i fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie. Har du for eksempel strøket i fag til eksamen eller i standpunkt mens du gikk på videregående? Da kan dette være noe for deg.

– Vi er fortsatt i en situasjon der mange er ledige eller permitterte i Troms og Finnmark, og vi vet at mange mangler et eller flere fellesfag for å gjøre seg ferdig med sin videregående opplæring. Vi har hatt en runde med eksamensforberedende kurs via nettskolene våre denne våren, og igangsetter nå en ny runde med eksamensforberedende kurs innenfor de aktuelle fagene. Det er viktig å presisere at dette gjelder uavhengig om man vil fullføre et yrkesfaglig eller studiespesialiserende løp, sier fylkesrådsleder, Bjørn Inge Mo (Ap).

Nettskolene i Troms og Finnmark hadde dette tilbudet også i vår, og interessen var stor. Tilbudet legges derfor ut også for høsten 2021.

Tilbudet gjelder altså for deg som mangler et eller flere av fellesfagene norsk, engelsk, matematikk (1P/2P), naturfag, samfunnsfag og historie.

Fylkesrådslederen understreker at tilbudet er gratis, og at ledige og permitterte kandidater heller ikke må betale for oppmeldingen til privatisteksamen.

Hvem kan søke

Tilbudet gjelder for de som er bosatt i Troms og Finnmark fylke, er ledig eller permittert og mangler fellesfag for å kunne fullføre videregående med studie- eller yrkeskompetanse.

– Tilbudet er nettbasert og gis som en kursrekke via nettskolen. Deltakerne må derfor ha tilgang til pc og internett for å kunne delta. Alt av kursing og veiledning foregår på nett, understreker Mo (Ap).

Han bemerker videre at tilbudet er nettbasert er viktig med tanke på å kunne gi et tilbud uavhengig av kandidatenes bosted, og fordi vi fortsatt står i situasjonen med korona, presiserer fylkesrådslederen.

Oppstart og kursrekke

Kurset går over 6-10 uker fram mot privatisteksamen som starter i november 2021. Kandidatene som søker vil få veiledning før de selv melder seg opp til privatisteksamen i de aktuelle fagene. Oppstart for tilbudet vil være fra uke 35, men alle søkere vil få nærmere informasjon. Kurset vil inneholde ressurser, sanntidsundervisning og veiledning av faglærer i 2 timer i uken pr fag, og kandidatene vil få muligheter til eksamenstrening både skriftlig og muntlig. Det vil også være mulighet for å delta i kurs i studieteknikk.