Gå til sidens hovedinnhold

Nordkapp Arbeiderparti oppfordrer til å delta i fakkeltoget

Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta i fakkeltog mot mobbing tirsdag 29. september.

Pressemelding

Nordkapp AP opplever at foranledningen til tirsdagens fakkeltog mot mobbing er knyttet til en episode med påfølgende medieoppslag, som vi ikke har forutsetninger for å ta stilling til. Det er viktig for oss i den sammenheng å presisere at Arbeiderpartiet står opp for, og forsvarer medias samfunnsrolle som bl.a. er å sette kritisk søkelys på hvordan politikere og offentlig ansatte opptrer og handler på vegne av oss, og hvordan våre felles penger anvendes.

Når det er sagt og uavhengig av foranledning mener Nordkapp AP at arrangementet «Fakkeltog mot mobbing» er et meget bra initiativ og vil berømme dette.

Arbeiderpartiet mener at alle mennesker fortjener et miljø fritt for mobbing. Mobbing er et stort samfunnsproblem, og barn som blir mobbet er mer utsatt for sykdom og problemer seinere i livet. Vi mener at alle skoler og barnehager har en plikt til å forebygge, undersøke og avdekke mobbing i læringsmiljøet. Likeledes mener vi at mobbing på arbeidsplassen må vies oppmerksomhet og motarbeides av ledelsen og ansatte i lag.

Arbeiderpartiet jobber også mot netthets. Netthets kan få svært negative følger for dem som blir utsatt for det og kan virke begrensende for demokratisk deltakelse og demokratiet vårt. Derfor har Arbeiderpartiet gjennomført et arbeid for å styrke forebyggingen av netthets. Partiet vil ha en respektfullt, saklig og engasjerende digital debatt.

Vi har alle et ansvar for å ta et oppgjør med mobbing, både i barnehage, skole, på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Vi har også alle et ansvar for si ifra når mennesker blir utsatt for hets, sjikane og trakassering på nett.

På denne bakgrunn støtter Nordkapp AP fakkeltoget mot mobbing og oppfordrer våre medlemmer til å delta i toget.

-Styret i Nordkapp Arbeiderparti