Gå til sidens hovedinnhold

Nordkapp Arbeiderparti: – Vi håper fortsatt en kan komme i en konstruktiv dialog og få ro rundt Nordkappsaken

Nordkapp Arbeiderparti tar dommen i rettssaken mellom Scandic og Nordkapp kommune til etterretning og vil være en bidragsyter for en fremtidig positiv utvikling av turistmålet Nordkapp.

Det skriver styret i Nordkapp Arbeiderparti (NAP) i en pressemelding som er sendt ut tirsdag morgen. Videre heter det i pressemeldingen at;

Nordkapp kommune vant søksmålet som Scandic hadde anlagt mot kommunen. Det saken omhandler gjelder grunnlaget for tvangsmulkt og løyve etter friluftsloven i forbindelse med parkering. Det har tidligere vært gitt løyve etter Friluftsloven, lenge før siste valg, og da for hele området samlet.

Nordkapp Arbeiderparti skriver videre at, de i forbindelse med behandling av områdeplan for Nordkapphalvøya, ønsket en politisk løsning, som skulle danne grunnlag for videreutvikling av Nordkappturismen og reiselivsnæringa i kommunen, samtidig som løsningen skulle sørge for større ringvirkninger lokalt.

Vi lanserte forslag om opprettelse av et fond og fikk både aktør på Nordkapp og Fefos tilslutning til en slik løsning. Ambisjonen var et fond i størrelsesorden 8–10 Mill pr. år, som skulle være et instrument for forannevnte utvikling; skape arbeidsplasser, bygge kompetanse og befeste Nordkapp som Finnmarks tyngste reiselivskommune. Vi var godt på vei å få det til. SV og SP var ikke enig i en slik politisk løsning og er nå inne på et juridisk spor.

Konstruktiv dialog

Partiet skriver videre at som politisk parti tror NAP på politikk og politiske løsninger framfor å teste fin juss og la advokater og dommere løse floker.

Vi håper fortsatt en kan komme i en konstruktiv dialog og få ro rundt Nordkappsaken, fordi konfliktnivået over tid har påvirket reisemålet svært negativt. I verste fall taper vi store markedsandeler, kompetanse og kapital, som gir store varige negative ringvirkninger for vårt lokalsamfunn

Partiet mener også at man framover trenger økonomiske virkemidler og god samarbeidsånd for å kunne gjenåpne og på nytt bygge opp den kompetansen og kvaliteten som en hadde før pandemien. Ifølge NAP er Mye av «human kapitalen» er borte og det vil ta tid å finne nye ansatte og utvikle kompetanse.

Nordkapp Arbeiderparti vil bidra til utvikling av næringen, slik at arbeidsplasser ikke går tapt, og at vi kan bygge opp næringen på nytt mot nye høyder for å sikre enda større tilfang til utvikling av fremtidig reiseliv i Nordkapp kommune.