Krever lovlighetskontroll av vedtak

De tre representantene for Nordkapp Arbeiderparti i kommunestyret har sendt lovlighetsklage til Nordkapp kommune. Klagen omhandler habilitets- og lovlighetsklager som ble behandlet under forrige kommunestyremøte.