- En eksepsjonelt bra øvelse

På onsdag ble det avholdt en varmdykk øvelse ved Lagunvannet. Her tente man rett og slett fyr på flere gamle hytter, og dermed fikk Nordkapp Brann og Redning, i samarbeid med Avinor en reel og godt gjennomført øvelse å bryne seg på.