- Dette fører til en svekket beredskapsorganisering i Nordkapp kommune

Tillitsvalgt for Nordkapp Brann og Redning, Fredrik Helgesen, kommer med en advarsel til Nordkapp kommune. - Brannfaglig kompetanse er en forutsetning for å kunne forvalte personalansvar skriver han i et brev til Nordkapp kommune.